QUALITY POLICY

High quality of products and services that we provide is the priority in the operations of PPH ERJOT. This directly translates to the perception of the company by our clients and strengthens positive image and prestige.

The implementation and using of the quality management system based on the EN ISO 9001:2015 standard consolidates the basic principle of operations of the company that consists in providing services, production and sale of goods of repeatable and guaranteed quality, as expected by our recipients.

The functioning quality management system obliges all the employees of the company to reliably perform work, ensuring high quality of products and services and timely completion of orders.

Enhancing professional qualifications, improvement of the management system, implementation of new and rationalisation of the existing technical solutions, improving the quality of the products and services with the simultaneous minimisation of the operating costs is in particular the task of the technical supervision, but also other employees and continuous care of the Owner of the company.

QUALITY POLICY

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie systemu zarządzania, wprowadzanie nowych i racjonalizacja istniejących rozwiązań technicznych, poprawiających jakość wyrobów i usług przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów działalności jest w szczególności zadaniem dozoru technicznego ale również pozostałych pracowników i stałą troską Właściciela firmy.

 

Posiadamy certyfikat na podstawie przeprowadzonej oceny spełnia wymagania normy ISO 9001:2008

QUALITY POLICY

Regulamin plików cookies