POLITYKA JAKOŚCI

Wysoka jakość wyrobów i świadczonych usług jest priorytetowym celem w działalności PPH ERJOT. Przekłada się to bezpośrednio na ocenę firmy przez naszych klientów oraz utrwala pozytywny wizerunek i prestiż.

 

Wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością opartego na normie EN ISO 9001:2015 ugruntowuje podstawową zasadę działalności firmy polegającą na świadczeniu usług, produkcji i sprzedaży wyrobów o powtarzalnej i gwarantowanej jakości, zgodnie z oczekiwaniami naszych odbiorców.

 

Funkcjonujący system zarządzania jakością zobowiązuje wszystkich pracowników firmy do rzetelnego wykonywania pracy, zapewniającego wysoką jakość wyrobów i usług oraz terminowego realizowania zamówień.

POLITYKA JAKOŚCI

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie systemu zarządzania, wprowadzanie nowych i racjonalizacja istniejących rozwiązań technicznych, poprawiających jakość wyrobów i usług przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów działalności jest w szczególności zadaniem dozoru technicznego ale również pozostałych pracowników i stałą troską Właściciela firmy.

 

Posiadamy certyfikat na podstawie przeprowadzonej oceny spełnia wymagania normy ISO 9001:2015

POLITYKA JAKOŚCI

Regulamin plików cookies